Programma's

Programma 7 Verkeer

Wij willen een goed bereikbare gemeente zijn, met een aangename, veilige en gezonde leefomgeving. Daarbij staat de bereikbaarheid van de economische kerngebieden (binnenstad, stationsgebied, Universitair Medisch Centrum Groningen, Zernike Science Park, Europapark/Kempkensberg en Martiniziekenhuis en omgeving) voorop.

Uitgangspunt van ons verkeersbeleid is 'te voet, met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet'. In Groningen gebruiken veel inwoners de fiets, mede dankzij de korte afstanden in de compacte stedelijke omgeving en het goede fietsklimaat. Voor het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met het gebruik van Park+Ride (P+R), is veel draagvlak. We hebben oog voor leefkwaliteit en vinden (geparkeerde) auto's in de openbare ruimte niet vanzelfsprekend. Omdat onze gemeente een centrumfunctie heeft voor werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en zorg in een regio die verder weinig verstedelijkt is, is ook de bereikbaarheid van Groningen met de auto belangrijk.

Lasten, baten en saldo

Lasten

30.765

2,9 %

Baten

23.819

2,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12