Financiële positie

Voorzieningen

Omschrijving
(bedragen x 1.000 euro)

Begroot Saldo 2020

Toevoeging 2021

Onttrekking 2021

Vrijval 2021

Saldo
31-12-2021

Achterstallig onderhoud wegen

829

375

454

Afkoop onderhoud begraafplaats

4.024

517

407

4.134

Afvalstoffenheffing

0

0

Euvelgunnerweg 17

356

13

343

Groot onderhoud gebouwen

13.846

3.370

4.997

12.219

Groot onderhoud Oosterpoort

245

16

201

60

Groot Onderhoud Sportaccommodaties (Sportcentrum Europapark)

288

122

15

395

Groot Onderhoud Welzijn

540

475

717

298

Juridische procedures

235

235

Legaat Andrea Elkenbracht

216

216

Nazorgvoorziening

105

1

106

0

OH bruggen en kunstwerken

40

40

40

40

OH Sportvoorzieningen Ten Boer

252

87

71

268

Onderhoud museum

1.604

244

180

1.668

Onderhoud Muziekschool

844

318

103

1.059

Onderhoud parkeergarages

530

1.399

1.515

414

Onderhoud sportaccomodaties

711

1.880

1.998

594

Onderhoud sportvelden

126

49

175

Onderhoud Tennisvelden

118

8

126

Onderhoud vensterscholen

2.035

1.124

1.129

2.030

Pensioenen wethouders

7.775

300

180

7.895

Reorganisatie

2.378

350

2.028

Reorganisatie casusregie

186

59

127

Riolering groot onderhoud

509

355

154

Riolering Vervangingsinvesteringen

1.255

12

767

500

Wachtgeld wethouders

212

100

140

172

Totaal

39.259

10.063

13.718

0

35.603

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12