Programma's

Programma 11 Dienstverlening

We willen burgers, ondernemers en instellingen zoveel mogelijk betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Daarom spelen we van tevoren in op hun informatiebehoeften, zijn we transparant en staan we open voor signalen uit de samenleving.

In de informatievoorziening aan burgers en instellingen besteden we veel aandacht aan onze digitale kanalen en deze blijven we door ontwikkelen. De gemeentelijke kerntakenwebsite is hierbij belangrijk; deze is opgezet vanuit de vraag van burgers. Daarnaast wordt ook onze digitale dienstverlening steeds belangrijker om de afstand tot de burger en ondernemer niet te vergroten. We bundelen daarom onze dienstverlening en voeren regie op de kwaliteit ervan.

Lasten, baten en saldo

Lasten

14.630

1,4 %

Baten

4.300

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12