Paragrafen

Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken is samen met het wijk- en dorp-wethouderschap een waardevolle werkwijze waarin we actief bijdragen aan de specifieke opgaven in wijken en dorpen en daarmee aan de ontwikkeling van de gemeente. Dit doen we dicht bij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners.

Activiteiten elders in deze begroting die passen bij deze aanpak hebben we gemarkeerd met .
Meer informatie over gebiedsgericht werken is terug te vinden op de website van de Gemeente Groningen .
 
Opbouw paragraaf
Deze paragraaf kent een algemeen deel en zeven gebiedsprogramma's. In het algemene deel beschrijven we de inzet van een aantal gemeentebrede budgetten. Daarna benoemen we per gebied specifieke opgaven voor wijken en dorpen en formuleren we op basis hiervan het gebiedsprogramma. We onderscheiden zeven gebieden: Centrum , Oude Wijken , Zuid , Oost , West , Haren en Ten Boer . De financiële grondslag voor deze paragraaf is terug te vinden in Programma 12 College en Raad .

Gemeente Groningen, indeling in zeven gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West, Haren, Ten Boer

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12