Overzichten

Samenwerkingsverbanden

Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente

Omschrijving middelen
(bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2021

Akkoord van Groningen

925

Maatschappelijke opvang

17.828

Vrouwenopvang

6.032

Actie centrum voor Veiligheid en Zorg

747

Beschermd Wonen

63.389

Voorbereiding 1000-banenplan

1.130

Werk in Zicht algemeen

385

Perspectief op Werk

0

Transformatie Sociaal Domein Jeugd

0

Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren

20

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12