Programma's

Programma 2 Economie en werkgelegenheid

De gemeente staat voor een economie die bijdraagt aan welvaart en welzijn van haar inwoners. Een goed functionerende economie biedt inwoners werk en inkomen. Daarmee is er een werkend perspectief op een blijvende brede welvaart en welzijn voor de inwoners. Een baan geeft financiële zekerheid, zorgt voor sociale contacten en leidt tot positieve eigenwaarde. Het gaat om een beleving van welvaart die niet alleen gewaardeerd wordt op wat inwoners nu belangrijk vinden (zoals gezondheid, onderwijsniveau, gevoel van veiligheid, toegankelijkheid voorzieningen, economie en inkomen). Maar ook zodanig dat volgende generaties van eenzelfde niveau van welvaart kunnen genieten als de huidige generatie. Niet alleen vanuit het programma economie werken we hieraan, juist de samenhang tussen de programma's is van groot belang. Gezamenlijk streven we naar een gezond, groen en gelukkig Groningen.
De gemeente telde in 2019 157.000 banen en is het centrum van werkgelegenheid in de regio. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij bedrijven. De ambitie van het college is om 5.000 extra banen te creëren in de gemeente Groningen in deze collegeperiode (2019-2022).

Lasten, baten en saldo

Lasten

30.920

2,9 %

Baten

6.805

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12