Algemeen

Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners

Begroting
2019

Rekening
2019

Begroting
2020

Beoogd
2021

Aantal inwoners

231.589

233.903

236.730

239.183

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

18,8%

19,0%

19,3%

19,3%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

66,8%

66,3%

65,8%

65,5%

% ouderen (65 jaar en ouder)

14,4%

14,6%

14,8%

15,0%

Ruimtelijke kerngegevens 

Begroting
2019

Rekening
2019

Begroting
2020

Beoogd
2021

Oppervlakte gemeente (in ha)

19.793

19.795

19.795

19.795

% binnenwater

6,4%

9,4%

9,4%

9,4%

% Functiemenging

57,8%

57,8%

-

-

Lengte van de wegen (km)

898

898

898

898

Woningvoorraad

Begroting
2019

Rekening
2019

Begroting
2020

Beoogd
2021

Aantal woningen

114.733

114.730

116.396

118.596

% huurwoningen

58,5%

58,1%

57,8%

58%

% koopwoningen

41,5%

41,9%

42,2%

42%

Gemiddelde WOZ-waarde

191.400

193.262

211.425

220.000

Financieel (in euro's)

2019
(realisatie)

2020
(Begroting)

2021
(Begroting)

Totaal lasten

1.098.670.000

1.080.927.000

1.051.823.000

Rekeningresultaat

42.236.000

-

-

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

29.031.000

32.757.000

42.280.000

Ratio weerstandsvermogen

105% 

103%

93%

Inkomsten gemeentefonds

528.547.000

550.655.000

555.969.000

Opbrengst belastingen (totaal)

94.632.000

104.803.382

112.753.513

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

79.053.000

87.257.000

94.505.000

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

78.000

81.000

110.000

Opbrengst hondenbelasting

999.000

1.034.000

1.115.000

Opbrengst logiesbelasting

2.003.000

2.274.273

2.274.273

Opbrengst precariobelasting

1.211.000

1.132.582

1.169.603

Opbrengst parkeerbelasting

12.438.000

13.024.661

13.579.637

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12