Overzichten

Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving Project

Tijdsplanning  Project

Totaal
 Beschikbare
 budget

Besteding
 tot en met
 2020

resterend
voor 2021
 en verder

Herindeling gemeente Groningen, Haren, Ten Boer

2017-2022

9.578

6.152

3.426

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2022

500

269

231

DOIB - transitie DIV

2019-2022

1.600

1.306

294

Implementatie Omgevingswet

2016-2021

3.237

1.997

1.240

Budget Knoop Groningen

2016-2024

14.900

5.500

9.400

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort

2019-2021

970

520

450

Lump sum aardbevingen

2018-2023

2.367

2.367

p.m.

Revitalisering Stadhuis

2018-2021

4.483

3.555

928

Virtueel Groningen

2019-2023

3.740

2.308

1.432

Outsourcing ICT

2016-2024

15.000

14.006

994

Vernieuwing Applicaties Sociaal Domein

2019-2023

2.943

925

2.018

Programma transitie DIV

2019-2024

7.500

1.811

5.689

Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden

2020-2032

1.449

485

964

Fonds Dijkpark

2018-2021

128

2

126

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12