Bestuur

Gemeenteraad


Mirjam
Wijnja

GroenLinks
Fractievoorzitter

Bennie

Leemhuis
GroenLinks


Petra
Brouwer
GroenLinks

Femke
Folkerts
GroenLinks

Hans
Sietsma
GroenLinks

Jan

Visser
GroenLinks

Jasper

Been
GroenLinks

Jeffry van

Hoorn

Lieke
Schoutens

Martijn van

 der Glas

Nick

Nieuwenhuijsen

Maarten van

der Laan

Julian

Bushoff

Els van der

Weele

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

PvdA

PvdA

Fractievoorzitter

PvdA

Jan Pieter

Loopstra

Krista

Boogaard

Rik van

Niejenhuis

Jim

Lo-A-Njoe

Berndt
Benjamins

Koosje van
 Doesen

-Dijkstra

Tom
Rustebiel

PvdA

PvdA

PvdA

D66

D66

D66

D66

Fractievoorzitter

Wieke
 Paulusma

Jimmy

Dijk

Bob

de Greef

Daan

Brandenbarg


Lucy
Wobma

Wim

Koks


Esther
Hessels

D66

SP

Fractievoorzitter

SP

SP

SP

SP

VVD


Ietje
Jacobs-Setz

Geeske

de Vries

Jasper

Boter

Gerben

Brandsema

Peter

Rebergen

Tessa

Moorlag

VVD
Fractievoorzitter

VVD

VVD

 CU

Fractievoorzitter

CU

CU

Kirsten
de Wrede

Terence

 van Zoelen

Wesley

Pechler

René

Bolle

Herman Pieter

Ubbens

Marjet
Woldhuis

Partij
voor de
dieren

Fractievoorzitter

Partij
voor de
dieren

Partij voor

de Dieren

CDA

Fractievoorzitter

CDA

100%

 Groningen

Fractievoorzitter

Yaneth
Menger


Amrut
Sijbolts

Rene
Staijen

Marten

Duit

Ton
van Kesteren

100%
Groningen

Stadspartij
voor Stad

en Ommeland

Fractievoorzitter

Stadspartij
 voor Stad en

 Ommeland

Student & Stad

Fractievoorzitte r

PVV

Fractievoorzitter

Koen
Schuiling

Josine
Spier

Burgemeester

Griffier

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12