Overzichten

Staat B: personeelskosten

Totaal

Primitieve begroting 2021 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2020 Toegestane (begrote) formatie

Rekening 2019 Gemiddelde personele bezetting

Bedragen x 1.000 euro

fte

euro

fte

euro

fte 

euro

Personeel in dienst:

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.756

213.127

2.641

196.579

2.939

213.753

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

26

1.917

31

2.231

35

2.370

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.756

213.127

2.641

196.579

2.939

213.753

Stagiaires en werkleerplekken
 (waaronder BBL-trajecten)

150

195

179

Bestuur

53

2.454

53

2.389

53

2.241

WSW

862

31.462

910

32.192

970

33.914

WWB

630

630

629

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

915

34.546

963

35.211

1.023

36.784

Externe inhuur

12.883

10.190

32.964

Voormalig personeel

Wachtgelden 

274

332

797

FLO/FPU/Overig

447

843

-132

Overig

0

0

Totaal voormalig personeel

721

1.175

665

AF:

Gedetacheerde uitleen

-3.447

-2.092

-5.264

Verhaal salaris

-339

-48

-910

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-3.786

-2.140

-6.174

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.367

3.317

3.233

Werving en selectie

80

80

37

Bedrijfsgezondheidszorg

558

557

436

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

847

832

1.491

Overig

3.301

1.974

400

Totaal overige personeelskosten

8.153

6.760

5.597

Totaal generaal fte's en personele lasten

3.671

265.794

3.604

247.970

3.962

283.768

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12