Deelprogramma 7.4 Parkeren

7.4.1 Parkeervoorzieningen

We bieden in onze gemeente verschillende parkeervoorzieningen aan:

  • Straatparkeerplekken - betaald en gratis, voornamelijk voor bewoners en bezoekers;
  • Buurtstallingsgarages - voor bewoners in en rond de binnenstad. Buurtstallingsgarages bieden we zoveel mogelijk kostendekkend aan;
  • Parkeergarages - voor bezoekers aan de stad. Als gemeente hebben we zes parkeergarages in exploitatie, en verhuren we drie parkeergarages aan externe partijen;
  • P+R terreinen - forenzen en andere langparkeerders.

Door het aanbieden van voldoende, hoogwaardige en goed vindbare fietsenstallingen (met en zonder toezicht) beperken we de overlast van gestalde fietsen op straat zo veel mogelijk.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal parkeerplaatsen op P+R terreinen  

4.000

4.000

4.000

Hoe staan we ervoor?

Onze gemeentelijke parkeervoorzieningen zijn goed. De parkeergarages zijn van uitstekende kwaliteit; de buurtstallingen draaien goed. Daarnaast laat ook straatparkeren vooralsnog een (licht) positief resultaat zien. De meerjarenprognose ziet er daarom vooralsnog redelijk tot goed uit. Desondanks is de exploitatie kwetsbaar. Gelukkig is de basis op orde. Op straat zien we de dat de parkeerdruk toeneemt in wijken waar (nog) geen betaald parkeren geldt.

Wat willen we bereiken in 2021?

Voor de bezoekers van onze gemeente willen we de meest aantrekkelijke parkeermogelijkheden bieden. Daarom blijven we investeren in onze parkeergarages. We concentreren ons op de parkeergarages in het kerngebied: in en rond de binnenstad. Onze buurtstallingsgarages draaien goed, maar zijn nog niet kostenneutraal. Ook kunnen ze in veel gevallen duurzamer. Om die reden blijven we ook in onze buurtstallingsgarages investeren.

In die stadswijken waar sprake is van parkeeroverlast die afbreuk doet aan het woongenot van onze bewoners, willen we de parkeerdruk op straat omlaag brengen. In straten waar de parkeerdruk laag is, kunnen bewoners namelijk weer in hun eigen straat parkeren. Maar het creëert bovendien ruimte voor andere functies zoals spelen, zitten, wandelen of sporten. En de ruimte kunnen we ook vergroenen. Om te voorkomen dat de parkeerdruk zich blijft verplaatsen naar aangrenzende woonwijken willen we in het hele gebied in een keer maatregelen nemen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Vervangen parkeerapparatuur op station Groningen Europapark;
  • Verduurzamen van de verlichting Euroborg en buurtstallingen;
  • Heropenen van de buurtstalling Bleekveld;
  • Ingroeien naar kostendekkendheid buurtstallingsgarages;
  • Onderzoek naar het terugdringen van de parkeeroverlast door het creëren van een derde schil betaald parkeren;
  • Opheffen van parkeerplaatsen langs de Oostelijke Diepenring (in verband met verlegging van de buslijnen van de Grote Markt naar de Diepenring).
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12