Overzichten

(Historisch) intensiveringen (peildatum 30 juni 2020)

Deelpr.

Extra beleid 2015

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschik
baar

Reserve EB

01.2

Schuldhulpverlening

70

70

0

03.1

Intensiveren leren

1.000

1.000

0

05.1

Thema Bewegen

300

300

0

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

08.*

Thema Wonen

1.750

1.750

0

08.*

Thema Wonen

580

580

0

08.6

Wettelijke taken Cultuurhistorie

300

300

0

Totaal 2015

2.580

5.420

8.000

0

0

Deelpr.

Extra beleid 2016

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

05.1

Onderhoud Papiermolen

131

100

31

05.1

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

44

17

27

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

239

0

11

14.1

Interne plankosten ZRW

750

750

0

Totaal 2016

1.000

175

1.106

58

11

Deelpr.

Extra beleid 2017

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

06.1

Thema Verrijken

750

750

0

07.6

Aanpak Diepenring

1.000

1.000

0

07.6

Spaarregeling Ringwegen

354

0

0

354

12.2

Gebiedsgericht werken

2.000

883

0

1.117

Totaal 2017

3.104

1.000

2.633

0

1.471

Deelpr.

Extra beleid 2018

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.2

Collectieve zorgverzekering

255

255

0

06.1

Onderhoud Oosterpoort

1.160

1.160

0

07.6

Spaarregeling Ringwegen

454

454

0

08.7

Energieaanpak gebouwen

90

90

0

09.1

Omgevingsdienst Groningen

100

100

0

Totaal 2018

0

2.059

2.059

0

0

Deelpr.

Extra beleid 2019

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.800

1.800

0

03.1

School Meerstad

394

394

0

03.1

MFA de Wijert

140

0

140

04.2

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

500

500

0

0

04.2

Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten)

660

660

0

0

04.2

Aanpak problematische doelgroepen

168

168

0

04.2

Frictiekosten WIJ

375

375

0

05.1

Co-investeringsfonds Sport

175

175

0

05.2

Bewegingsonderwijs

150

150

0

06.1

Beheer en onderhoud Synagoge

33

33

0

06.1

Cultuurpas en marketing

25

25

0

06.1

Broedplaatsen en ateliers

132

132

0

06.1

Subsidies en bijdragen instellingen

108

108

0

07.1

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

300

300

0

07.6

Terugdringen autoverkeer, fiets en OV

225

225

0

08.4

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

2.000

2.000

0

08.4

Energie

1.760

1.760

0

08.4

Energie

100

100

0

08.7

Implementatie omgevingswet

837

837

0

09.1

Voetgangers

100

100

0

09.1

Leefomgeving

300

300

0

11.1

Digitale dienstverlening

550

550

0

12.2

Gebiedsgericht werken

300

300

0

12.2

Gebiedsgericht werken

607

607

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.257

1.257

0

14.1

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

280

280

0

08.7

Uitvoering taken omgevingslawaai

50

50

0

12.1

Weglekeffect bezuiningen op organisatie

1.090

782

308

14.1

Revitalisering Stadhuis

379

0

0

379

Totaal 2019

9.639

5.156

13.968

448

379

Deelpr.

Extra beleid 2020

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.1

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

250

250

0

01.1

Terugloop omzet detachering SW

200

200

0

01.1

Basisbaan

700

350

350

01.1

Sociaal ondernemen

100

100

0

01.1

Intensivering begeleiding en participatie

2.000

2.000

0

01.2

Bijzondere bijstand/Bewindvoering

650

650

0

01.2

Individuele inkomenstoeslag

230

230

0

01.2

Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG

9.800

9.800

0

01.2

Vorming GBI

250

250

0

01.2

Tekort BUIG

5.800

5.800

0

01.2

Meer geld voor minder armoede

30

30

0

02.3

Werklocaties (inc)

300

300

0

02.3

Werklocaties (struct)

125

125

0

03.1

Apparaatskosten NDE (Emissievrij wagenpark)

4

4

0

03.1

Onderwijshuisvesting

1.500

1.500

0

03.1

Energie

42

42

0

03.1

Verzekeringen

107

107

0

04.1

Subsidies beheer en accommodaties (inc)

35

35

0

04.1

Subsidies beheer en accommodaties (struct)

50

50

0

04.1

Energie

2

2

0

04.1

Verzekeringen

6

6

0

04.1

Zorgkosten Wmo

18

18

0

04.1

School in de wijk

260

260

0

04.2

Tekort Sociaal Domein

1.082

1.082

0

04.2

Aanvullen reserve Sociaal Domein

2.000

2.000

0

04.2

WMO/BW/Jeugd

5.300

5.300

0

04.2

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

12.902

12.902

0

04.2

Terugdringen zorgkosten

1.050

1.050

0

04.2

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

250

250

0

04.2

Aanpak problematische doelgroepen

98

58

40

04.2

Zorgkosten Wmo

1.342

1.342

0

04.2

Zorgkosten Jeugd

3.700

3.700

0

04.2

Implementatie WVGGZ

680

280

400

04.2

Veilig Thuis Groningen

84

84

0

05.1

Co-investeringsfonds Sport (inc)

67

67

0

05.1

Vervanging kunstgrasvelden

8

8

0

05.1

Vervanging kunstgrasvelden

331

331

0

06.1

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

0

06.1

Verzelfstandiging CBK

54

54

0

06.1

Centrale huisvesting VRIJDAG

250

250

0

06.1

Beheer en onderhoud Synagoge

33

33

0

06.1

Cultuurpas en marketing

25

25

0

06.1

Broedplaatsen en ateliers

132

132

0

06.1

Subsidies en bijdragen instellingen

94

94

0

06.1

Energie

58

58

0

06.1

Verzekeringen

2

2

0

07.1

Fietsenstalling V&D

300

300

0

07.1

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

300

300

0

07.1

Fietsmaatregelen

175

175

0

07.4

Motie parkeren Diepenring

40

40

0

07.6

Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct)

235

235

0

07.6

Kapitaallasten binnenstad

180

180

0

08.1

Stadshavens (vh Eemskanaalzone)

200

200

0

08.2

Uitvoeren woonvisie SIF

350

350

0

08.4

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

4.000

4.000

0

08.4

Wijkvernieuwing (fysiek)

350

350

0

08.4

Energie (inc)

1.110

1.110

0

08.4

Tegengaan energiearmoede

140

140

0

08.6

Erfgoed

100

100

0

08.7

Omgevingswet

1.178

1.178

0

09.1

Groot onderhoud en vervangingen (inc)

776

776

0

09.1

Groot onderhoud en vervangingen (struct)

880

880

0

09.1

Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)

214

50

164

09.1

Beheer en onderhoud groen

688

688

0

09.1

Stadsbeheer proef

125

125

0

09.1

Emissievrij wagenpark

296

296

0

09.1

Leefkwaliteit

500

500

0

09.1

Plankosten

50

50

0

09.1

Energie

246

246

0

09.1

Vervangingsopgave gekapte essen

150

150

0

10.1

Capaciteit Toezicht en handhaving

340

340

0

10.3

Capaciteit Toezicht en handhaving

80

80

0

10.3

Actiecentrum Veiligheid en Zorg

82

82

0

10.4

Veiligheidsregio

1.044

1.044

0

11.1

Digitale dienstverlening

440

440

0

11.1

Noordelijk Belastingkantoor

367

367

0

12.1

Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT

1.116

1.116

0

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

2.159

2.159

0

12.1

Niet realiseren oude taakstellingen

2.229

2.229

0

12.2

Gebiedsgericht werken

500

500

0

12.2

Gebiedsgericht werken (inc)

2.150

1.450

700

12.2

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

775

300

13.1

Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer

1.080

1.080

0

14.1

Outsourcing ICT

1.348

1.348

0

14.1

Revitalisering Stadhuis

379

379

0

14.1

Effecten knelpunten op SSC

251

251

0

14.1

Toezicht en handhaving, overhead

8

8

0

14.1

Toezicht en handhaving, overhead

16

16

0

14.1

Toezicht en handhaving, overhead

48

48

0

14.1

Toezicht en handhaving, overhead

8

8

0

14.1

Digitalisering archiefbestanden

140

140

0

14.1

Transitie DIV

561

561

0

14.1

Huur Oosterboog

125

125

0

14.1

Huur I&A

196

196

0

14.1

Energie

143

143

0

14.1

Verzekeringen

33

33

0

14.1

AVG ICT

300

300

0

14.1

Frictiekosten  

2.250

2.250

0

Totaal 2020

76.644

7.903

82.593

1.954

0

Totaal generaal

92.967

21.713

110.359

2.460

1.861

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12