Programma 7 Verkeer

Deelprogramma 7.3 Auto

Wij willen dat onze gemeente, en dan met name onze economische kerngebieden, vanuit de regio goed bereikbaar is met de auto. De auto blijft namelijk een belangrijk vervoermiddel voor het sociaal en economisch functioneren van onze gemeente, maar ook van de regio. We streven echter wel naar een minder dominante positie van de auto. Daarom zetten we wandelen, fietsen, spelen en groenbeleving centraal, herwinnen we de openbare ruimte zoveel mogelijk en verbeteren we de leefkwaliteit. Daarbij concentreren we het autoverkeer op goed functionerende (stedelijke) hoofdwegen en zo min mogelijk op wegen en straten dwars door de wijken en dorpen. De toekomstige bereikbaarheid van en leefbaarheid in onze gemeente vraagt om aanpassingen aan de auto-infrastructuur.

De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten zoals de Aanpak Ring Zuid. Groningen Bereikbaar is opgericht om onze gemeente in deze periode bereikbaar te houden.

Wij willen dat:

  • De economische kerngebieden van Groningen bereikbaar zijn met de (vracht-)auto;
  • Het autoverkeer zich concentreert op het hoofdwegennet; in de wijken en dorpen krijgt de auto een minder dominante positie.

Met de volgende indicator(en) wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effect indicator(en)

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal auto’s op het binnencordon (werkdag)

224.322

220.000

220.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

195

0,6 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12