Paragrafen

Paragraaf 7 Grondbeleid

In de paragraaf Grondbeleid zal naast de vaste onderdelen waarover gerapporteerd dient te worden volgens de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV), ook een meerjarenbeeld van het grondbedrijf gegeven worden.   
Het grondbedrijf gaat binnen afzienbare tijd nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen in exploitatie nemen. Dit versterkt het belang van een goed financieel meerjarenbeeld. Het opstellen van een Meerjaren Perspectiefnota Grondbedrijf (MPG ) is nieuw en zal in de komende jaren verder worden ontwikkeld.  

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12