Programma's

Programma 10 Veiligheid

In Groningen werken we samen aan een gemeente waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. Er gaat veel goed en onze inwoners voelen zich relatief veilig. Wij willen ten minste ons huidige veiligheidsniveau behouden. Daarvoor werken we nauw samen met o.a. politie, OM, brandweer, de WIJ-teams, verschillende zorgpartijen, het RIEC en de Veiligheidsregio.

Dit onderwerp is zeer verweven met de beleidsterreinen in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg ,  programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte en paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken .
Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema’s bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Als gemeente verzorgen wij hierin veelal de coördinatie en regie.

Lasten, baten en saldo

Lasten

28.869

2,7 %

Baten

3.532

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12