Deelprogramma 10.1 Veilige woon- en leefomgeving

10.1.5 Radicalisering, Extremisme en Polarisatie

De gemeente blijft ook in 2021 inzetten op de preventie en aanpak van polarisatie, extremisme en radicalisering. Denk daarbij aan het vergroten van de weerbaarheid en het versterken van de binding met de samenleving. Kernactiviteiten zijn weerbaarheid-vergrotende programma’s, netwerkontwikkeling en training van professionals.

We gaan door met onze bestaande aanpak. Daarnaast bereiden ons, zo goed en kwaad als mogelijk, voor op de gevolgen van de coronacrisis. Zo zien we dat zich een toename begint af te tekenen van maatschappelijke onrust en polarisatie in de anderhalve-meter-samenleving.
Ook verbreden we onze (preventieve) aanpak naar het gevaar van eenlingen; toenemende dreiging van rechts-terrorisme, de bereidheid bij sommige links-extremistische actiegroepen de wet te overtreden en toenemende anti-overheidssentimenten.

Hoe staan we ervoor?

We hebben een goed lopende (preventieve) aanpak, conform landelijke richtlijnen, met een solide netwerk.
De bredere aanpak van rechts-extremisme, links-extremisme, klimaatactivisme en polariserende/anti-overheidsbewegingen staat nog in de kinderschoenen.
Tegelijkertijd zien we dat onzekerheid, die onder meer gepaard gaat met de Covid-19 crisis, polariserend werkt. We weten dat bepaalde groeperingen welvaren bij vormen van chaos en onzekerheid.

Wat willen we bereiken in 2021?

  • Kennis en kunde van de netwerkpartners vergroten;
  • We ontwikkelen nieuw beleid en handelingskader, waarmee we weerbaarheid in de gemeente versterken, zowel voor radicalisering, extremisme als polarisatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Kennis en kunde over ‘weerbaarheid en veerkracht’ van de netwerkpartners op orde brengen als het gaat om de diverse vormen van extremisme en activisme met lezingen, expertmeetings en workshops;
  • Integraal beleid en een passend handelingskader ontwikkelen voor de (preventieve) aanpak van rechts- en links-extremisme, klimaatactivisme en polariserende/anti-overheidsbewegingen. Hierin willen we het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van individuen en de samenleving centraal zetten.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12