Programma 10 Veiligheid

Deelprogramma 10.3 Integriteit en veiligheid

Handel in drugs, misbruik en fraude in de vastgoedsector, witwassen en uitbuiting zijn voorbeelden van criminele (economische) activiteiten die de samenleving en de rechtsorde ondermijnen. Hierdoor ontstaat verwevenheid tussen bovenwereld en onderwereld. Wij willen de verbinding tussen onder- en bovenwereld aanpakken en voorkomen dat de overheid criminaliteit faciliteert. We willen daarnaast de samenleving beschermen tegen deze vorm van criminaliteit door samen met onze partners in te zetten op het aanpakken van criminele infrastructuren in onze gemeente.

Lasten, baten en saldo

Lasten

1.530

5,3 %

Baten

756

21,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12