Programma 11 Dienstverlening

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR Noordelijk Belastingkantoor

Relevante beleidsinformatie

Het Noordelijk Belastingkantoor voert ook in 2021 voor de gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen de belastingtaken uit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit gebeurt door de combinatie van de belastingaanslagen op één aanslagbiljet zodat heffing- en invorderingsactiviteiten slechts één keer plaats hoeven te vinden.

Beleidsrisico's in relatie tot de verbonden partij

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft te maken met achterstanden.
In 2019 is een traject gestart dat ertoe moet leiden dat doelstellingen uit het bedrijfsplan alsnog gerealiseerd worden. Dit traject loopt door in 2021.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12