Deelprogramma 11.2 Communicatie met de burger

11.2.1 Faciliteren (digitale) informatievoorziening

Digitale informatie verstrekken we vooral via de gemeentelijke website en onze digitale (gebieds)nieuwsbrieven. De website van Groningen is een 'toptakenwebsite', met die producten waar de burger om vraagt en geschreven in gewoon Nederlands. Gemakkelijk te vinden, goed te begrijpen en ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Online communiceren we via sociale media: Twitter, Instagram, Facebook en WhatsApp. We blijven onze digitale informatievoorziening verbeteren, zodat we aansluiten bij de digitalisering van de maatschappij.

Hoe staan we ervoor?

Naast onze website sturen we elke week zeven digitale (gebieds)nieuwsbrieven met actuele informatie naar de abonnees in wijken en dorpen. Wekelijks plaatsen we verslaggeving uit de gebieden in de huis-aan-huisbladen waarbij bewoners én gemeente aan het woord komen. Online communiceren we via sociale media: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. In de Newsroom komen klantcontact, web-monitoring en analyse, en woordvoering samen op een fysieke locatie, met als doel een goede dialoog met de inwoners van de gemeente te voeren.

Wat willen we bereiken in 2021?

We zorgen dat diverse specifieke toepassingen op de website die nog niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking (zoals formulieren, kaarten, PDF-documenten) aan de toegankelijkheidseisen gaan voldoen. Ook zorgen we ervoor dat het content-managementsysteem van de website up-to-date is om voorbereid te blijven op toekomstige ontwikkelingen. Verder willen de kwaliteit van analyses uit de Newsroom verbeteren. Daarbij zullen we vaker nadrukkelijk en ongevraagd signalen en analyses terugkoppelen richting de afdelingen in de organisatie (“buiten naar binnen halen”).

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Op basis van een in 2020 gemaakte inventarisatie werken we samen met de betreffende proceseigenaren om de nog niet toegankelijke toepassingen op de website toegankelijk te maken;
  • We vervangen het bestaande content-managementsysteem (dat na 2021 niet meer ondersteund wordt) door een nieuw systeem;
  • We gaan meer medewerkers opleiden tot omgevingsanalist in de Newsroom en verbeteren de kwaliteit in de analyses door aanwezige kennis en kunde aan te vullen en op te frissen;
  • We gaan het werk van de Newsroom intern nadrukkelijker bekend maken, zodat er vaker op basis van data en analyses gereageerd en gehandeld kan worden.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12