Paragrafen

Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken

Wijken en buurten
Binnenstad, Binnenstad-Oost, A-Kwartier, Binnenstad-West, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Universitair Medisch Centrum Groningen, Hoofdstation en omgeving. De sociale voorzieningen van WIJ-Groningen zijn georganiseerd in WIJ Schilderswijk/Centrum.

Hoe staan we ervoor?

Het herwinnen van de openbare ruimte is één van de centrale opgaven voor het Centrum. Sinds een aantal jaren voeren we de visie ‘Bestemming Binnenstad’ uit om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Doordat er een hoog fietsgebruik is in Groningen is de parkeerdruk van de fiets op straat hoog. Door de opening van het Groninger Forum zijn er 1200 fietsparkeerplekken onder dak gekomen. Uit onderzoek blijkt dat de binnenstad van Groningen een hitte-eiland is. De onzekerheid rondom maatregelen en effecten van de coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de binnenstad. Daarom is en blijft het belangrijk te investeren in het in het woon- en verblijfsklimaat van de binnenstad, zodat het hart van de stad blijft kloppen.

Visie Bestemming Binnenstad
Uitvoeringsprogramma Ruimte voor jou

Wat willen we bereiken in 2021?

We herijken de binnenstadvisie, het uitvoeringsprogramma Ruimte voor Jou passen we daarop aan. Met het uitvoeringsprogramma verbeteren we het verblijf- en woonklimaat van de binnenstad. We willen het aantal geparkeerde fietsen terugdringen, we zoeken naar meer stallingsruimte. Veilig uitgaan in de binnenstad is een belangrijk speerpunt. We willen het verblijfsklimaat voor de voetganger en fietser verbeteren. En we willen maatregelen treffen om de binnenstad te vergroenen, zodat de oplopende temperaturen in de binnenstad getemperd kunnen worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Aanpakken van de Nieuwe Boteringestraat en Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat;
  • Handhaven van de openbare orde om overlast terug te dringen en veiligheid te vergroten;
  • Inzet van fietsstewards in de binnenstad;
  • Vergroening van het Damsterdiepplein en Westerhaven en uitvoeren van ingediende ideeën op het Groenplan Vitamine G, zie Programma 9: kwaliteit van de Leefomgeving ;
  • Met het Wijkwethoudersbudget aansluiten bij initiatieven en kansen uit de wijken, passend bij de opgave in de wijk en het gebiedsprogramma.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12