Financiële gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doelstelling en openbaar belang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Dit is onder meer het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie, leerlingen die op grond van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer voor vervoer in aanmerking komen en in enkele gemeentes (waaronder Groningen) het Participatiewet vervoer. Om dit op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier te kunnen realiseren hebben alle gemeenten van Groningen en Drenthe zich verenigd in het samenwerkingsverband Publiek Vervoer. Publiek Vervoer heeft als doel een optimaal vervoersnetwerk te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare vervoersmiddelen en -stromen. Denk hierbij aan integratie en aansluiting van het doelgroepenvervoer (combinatie verschillende doelgroepen) onderling maar bijvoorbeeld ook met het openbaar vervoer. Namens de gemeentes is Publiek Vervoer voor een deel verantwoordelijk voor het contractmanagement, hebben zij een kennis- en adviesfunctie en focussen zij daarnaast op doorontwikkeling van het vervoer.

Relatie met programma

4 Welzijn, gezondheid en zorg

Deelnemende partijen

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland,    Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde, Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld en het OV-Bureau Groningen Drenthe.

Bestuurlijk belang

Een collegelid is lid van het bestuur van Publiek Vervoer.

Financieel belang

Voor de gemeente Groningen is de begrote bijdrage in 2021 112 duizend euro. De bijdragen van de deelnemende partijen zijn gebaseerd op de verdeling van gelden in de Algemene uitkering. Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Vermogen

Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2021 is 56 euro en bedraagt op 31 december 2021 5.783 euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2021 bedraagt 50.000 euro en op 31 december 2021 eveneens 50.000 euro.

Financieel resultaat

Het begroot financieel resultaat 2021 bedraagt 5.727 euro.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12