Financiële gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Veendam

Doelstelling en openbaar belang

De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren.

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid
9. Kwaliteit van de leefomgeving

Deelnemende partijen

De provincie Groningen en de 12 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Een collegelid is lid van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij/zij de gemeente in het Algemeen Bestuur dat bestaat uit 13 leden. Alle colleges van de 12 Groninger gemeenten en de provincie Groningen zijn vertegenwoordigd met één lid in het Algemeen Bestuur. Een gedeputeerde van de provincie Groningen is voorzitter van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang

De deelnemersbijdrage voor de gemeente Groningen bedraagt in 2021 991 duizend euro.

Vermogen

Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2021 is 605 duizend euroen op 31 december 2021 605 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2021 is 3,8 miljoen euro en op 31 december 2021 3,8 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2021 bedraagt nul euro.

Financiële risico’s

Het weerstandsvermogen bestaat uit de post onvoorzien en de algemene reserve, tezamen 705 duizend euro. Dit is 120 % van de gekwantificeerde risico's en daarmee voldoende.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12