Paragrafen

Paragraaf 9 Bedrijfsvoering

We verantwoorden in dit onderdeel de (wettelijke) indicatoren. We willen onze indicatoren vergelijken met het landelijk gemiddelde van andere gemeenten Hiervoor gebruiken we de resultaten van de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

Behaald  
2019

Beoogd
 2020

Beoogd 2021

Landelijk gemiddelde 2019 VVB

Apparaatskosten* (kosten per inwoner)

1.025

971

962

663

Formatie* (fte per 1.000 inwoners)

12,7

11,2

11,0

9,3

Bezetting* (fte per 1.000 inwoners)

12,6

11,2

11,0

8,8

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen)

13,4%

14,9%

14,9%

16,5%

Overhead (% van de totale lasten)

11,4%

9,6%

9,4%

11,5%

*Gemeente Groningen heeft in verhouding tot andere gemeentes veel diensten in eigen beheer. Voorbeelden zijn de reiniging, sportaccommodaties en theater. Daardoor zijn onze apparaatskosten hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit werkt ook door in de formatie en bezetting.

Prestatie indicator(en)

 Behaald
2019

Beoogd 2020

Beoogd 2021

Landelijk gemiddeld 2019 VVB

% betalingen binnen wettelijke termijn

93%

90%

90%

-

% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn

73%

85%

85%

-

% bezwaarschriften via informele weg

48%

40%

40%

-

% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)

38%

20%

35%

-

% oninbare facturen belastingen

2,2%

1,10%

1,1%

-

% oninbare facturen overig privaatrechtelijK

0,15%

0,10%

0,15%

-

% duurzame inkoop  (aanbestedingen >50.000 euro)

100%

100%

100%

84%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

48,2%

35%

40%

28%

% regionale inkoop

60,1%

60%

65%

44%

% aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

45,0%

35%

35%

46%

Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken

159

n.v.t

-

-

Prestatie indicator(en)

 Behaald
2019

Beoogd
 2020

Beoogd
 2021

Landelijk gemiddeld 2019 -

Percentage melden  (mogelijke) datalekken binnen 72 uur

100%

100%

100%

Instroom – aantal medewerkers in dienst

241

-

-

Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst

619

-

-

-

Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro

1.100

n.v.t.

-

-

Medewerkerstevredenheidscijfer gemeentebreed (MTO)

-

7

-

-

Ziekteverzuim

6,5%

-

6,25%

5,8%

Meldingsfrequentie

1.06

1

1

1,06

Aantal stagiairs en trainees

213

250

250

-

Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar

3,0%

n.v.t.

-

4,5%

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan

10

10

10

10

% vrouwen in leidinggevende posities

37,4%

n.v.t.

-

38%

% medewerkers onder 35 jaar

13%

-

-

13%

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12