Paragrafen

Paragraaf 9 Bedrijfsvoering

Op een groot aantal onderwerpen werken we samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. En in de interne organisatie wordt steeds meer vanuit samenhangende doelen én gebiedsgericht aan opgaven gewerkt.
Werken als één organisatie  vraagt om wendbaarheid met flexibele medewerkers en leidinggevenden. Met aandacht voor daadkracht, resultaat en leervermogen. Vanzelfsprekend hoort hier ook een vorm van control bij die focust op: doen we de goede dingen en doen we dingen goed.

Bedrijfsvoering is vanuit haar ondersteunende rol bij de dienstverlening voor ons als publieke organisatie een belangrijke motor. Zij zorgt mede voor innovatie en dat onze dienstverlening en contact met burgers en organisaties op een goede wijze verloopt. Ook al wordt het soms als twee werelden gezien, de bedrijfsvoering, de interne organisatie is onlosmakelijk verbonden met het primaire proces, levert een directe bijdrage aan onze gemeentelijke doelstellingen en is daarmee van strategisch belang. Stimulansen en prikkels om de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en organisatie te blijven ontwikkelen en te versnellen zijn essentieel om te kunnen blijven voldoen aan onze maatschappelijke doelstellingen.

Een groot deel van de veranderingen in bedrijfsvoering zijn techniek-gedreven: de buitenwereld verandert en het is noodzakelijk dat we hier als organisatie op meebewegen. Nieuwe technologieën zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Burgers en bedrijven verwachten dat gemeenten met innovatieve oplossingen komen. ICT wordt steeds meer ingezet als strategisch middel om maatschappelijke doelen te realiseren.

We realiseren de ambities van de gemeente tegen een achtergrond van toekomstige herijking van het gemeentefonds en middelen sociaal domein en naar verwachting minder ruimte in de gemeentefinanciën. De bezuinigingstaakstellingen 2019 van het SSC zijn door afboekingen en realisaties achter de rug. Dat geeft ruimte en aandacht om nu de bedrijfsvoering verder te kunnen verbeteren.

Voor 2021 zetten in op de volgende speerpunten:
- Samenwerken
- Effectief werken
- Strategische HR-agenda

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12