Programma 1 Werk en inkomen

Deelprogramma 1.2 Inkomen en armoedeverlichting

Voortdurende financiële zorgen vormen een belemmering bij het deelnemen aan de samenleving. We willen deze belemmeringen voor de doelgroepen wegnemen. Dat doen we via het verstrekken van uitkeringen (Participatiewet, IOAW -Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers-, IOAZ -Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen-, Bbz- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen-, BUIG -Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten-) en met (financiële) ondersteuning (armoedeverlichting en -bestrijding), minimabeleid en schuldhulpverlening in het kader van ons ontwikkelplan Toekomst met Perspectief.

Met de volgende indicator(en) wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal bijstandsuitkeringen

9.958

9.950

11.950

% bewoners (18 jaar en ouder) dat zegt moeite te hebben met rondkomen van het huishoudinkomen

-

-

daling

Aantal minderjarige kinderen  opgroeiend in een
 bijstandssituatie

-

-

stabiel

% ervaren kwaliteit op het gebied van
 levensdomeinen zoals gezondheid,  geluk,
 meedoen en sociale steun

-

-

stijging

Voor de drie laatste indicatoren geldt dat het op dit moment onduidelijk is hoe groot de invloed van de coronacrisis zal zijn.

Lasten, baten en saldo

Lasten

199.322

75,0 %

Baten

154.934

93,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12