Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.1 Economische ontwikkeling

Groningen heeft de afgelopen jaren een sterke economische vooruitgang laten zien en is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Een sterkere economie leidt tot meer banen, meer eigen regie, meer participatie door kwetsbare groepen en meer ruimte voor talentontwikkeling.
Eind 2019 is de economische agenda 2020-2022vastgesteld. Wij richten ons binnen het economisch domein op vijf speerpuntsectoren die de komende jaren het verschil gaan maken in het creëren en behouden van werkgelegenheid; arbeidsmarkt, energietransitie, digitale economie, gezondheidseconomie en creatieve industrie. Naast de speerpunten werken we aan doorsnijdende thema’s die noodzakelijk zijn voor het creëren en behouden van werkgelegenheid in de regio; basis dienstverlening, Campus Groningen, startup en scale-up klimaat, ondernemen met impact, talentontwikkeling, internationalisering, circulaire economie, binnenstad en dorpskernen & wijken.
Wij willen het economische klimaat in de stad en de regio zodanig versterken dat werkgevers en ondernemers hun organisaties, duurzaam, verder kunnen ontwikkelen waardoor werkgelegenheid behouden blijft, en kan toenemen. De economische basis moet goed op orde blijven, als voedingsbodem voor werkgelegenheid, waardoor de regio snel kan meegaan op nieuwe economische ontwikkelingen.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal banen per speerpuntsector*

Energie

2.018

-

2.000

ICT sector (digitale economie)

9.066

-

9.000

Life sciences & Health (gezondheidseconomie)

28.404

-

28.000

Creatieve industrie

13.349

-

13.000

Aantal toeristische overnachtingen**

-

555.000

600.000

*In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we het aantal banen per speerpuntensector uitgesplitst.
**De aanlevering van de data over het aantal toeristische overnachtingen heeft 1 jaar vertraging. In 2018 zijn er 609.250 toeristische overnachtingen geweest in de gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer.

Voor alle indicatoren geldt dat het op dit moment onduidelijk is wat de invloed van het coronavirus en de gerelateerde maatregelen zijn.

Lasten, baten en saldo

Lasten

6.239

20,2 %

Baten

915

13,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12