Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.3 Grondzaken en overige economie

In dit deelprogramma worden voor een belangrijk deel de rente en afschrijving verantwoord die zijn gekoppeld aan ruimtelijk-economische projecten. De resultaten grondzaken worden voor een groot deel verantwoord in dit deelprogramma. Concreet gaat het om de nog in exploitatie te nemen eigendommen, de ontwikkeling van bedrijfsterreinen en verhuurde kavels. Voor grondzaken is geen afzonderlijk deelprogramma opgenomen in de begroting. In Paragraaf 7 Grondbeleid zijn alle resultaten grondzaken nader toegelicht.
Ook de jaarlijkse bijdragen aan het Fonds Ondernemend Groningen en het Dorpsfonds & Ondernemend Haren worden in dit deelprogramma verantwoord.

Lasten, baten en saldo

Lasten

21.666

70,1 %

Baten

4.738

69,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12