Financiële gegevens verbonden partijen

Stichtingen

Stichting Sociaal Fonds Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van medewerkers van de gemeente Groningen, hun gezinnen en gepensioneerden.

Relatie met programma

14. Algemene Ondersteuning

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

De wethouder P&O, een raadslid en 2 afgevaardigden namens de vakbond hebben zitting in het bestuur van de stichting.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage in 2021 is 23 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2021 wordt begroot op 260 duizend euroen op 31 december 2021 op 266 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2021 is 0 euro en op 31 december 2021 0 euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2021 bedraagt 6 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12