Financiële gegevens verbonden partijen

Stichtingen

Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Haren

Doelstelling en openbaar belang

Voor de ontwikkeling van woningbouw in Haren Noord werken wij
samen met twee bedrijven. Hiertoe zijn de rechtspersonen GEM Haren Noord CV en GEM Haren Noord Beheer BV opgericht. Via onze verbonden partij Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord treden wij op als commandiet in GEM Haren Noord CV, de entiteit
waarbinnen zich de grondexploitatie Haren Noord bevindt.

Relatie met programma

8. Wonen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig deelnemer.

Bestuurlijk belang

Een ambtenaar van de gemeente is bestuurder van de stichting.

Financieel belang

De door de gemeente gedane storting van eigen vermogen in GEM Haren Noord CV bedraagt 49 duizend euro. Dit belang wordt beheerd door Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord.

Vermogen

Het verwacht eigen vermogen op 1 januari 2021 is 49 duizend euroen op 31 december 2021 eveneens 49 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op zowel 1 januari 2021 als op 31 december 2021 is nihil.

Financieel resultaat

Het verwacht resultaat over 2021 is nihil.

Financiële risico’s

Het maximaal risico is 49 duizend euro. Gezien de voorspoedige (financiële) ontwikkelingen van de woningbouw in Haren Noord is de kans dat dit risico zich voordoet gering.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12