Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Deelprogramma 12.1 College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad

.

Lasten, baten en saldo

Lasten

11.777

75,1 %

Baten

26.069

99,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12