Financiële positie

Reserves

Naam reserve

2021

2022

2023

2024

(bedragen x 1.000 euro)

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Eemskanaalzone (rentetoev)

144

144

144

144

Kapitaallasten i.v.m. financiering binnenstad

350

350

350

Kapitaallasten MFA de Wijert

46

46

46

46

Esserberg 2014

11

11

11

11

Nieuwbouw VMBO

238

238

238

238

Kapitaallasten Spp De Kring

14

14

14

14

Kapitaallasten Gele steentjes

12

12

12

Kapitaallasten Speelvoorzieningen

78

78

78

Scholenfonds (Ten Boer)

135

135

135

135

Onderwijshuisvesting (vaste lasten)

149

149

149

149

Dekking gerealiseerde Investeringen (Haren)

48

106

48

106

48

106

48

106

Br Nieuw Raadhuis (Haren

147

126

147

126

147

126

147

126

Br Zernike College (Haren

244

244

244

244

Kapitaallasten Heesterpoort

56

56

56

56

Groot ohd voetbalver Ten Boer

6

6

6

6

Onderhoud vastgoed Haren

34

35

Investeringsbudget
 SIF voor groen

500

500

500

500

Totaal

1.473

847

1.473

937

1.473

971

1.123

972

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12