Financiële positie

Voorzieningen

Naam Voorziening
(bedragen x 1.000 euro)

Begroot Saldo
31-12-2021

Prognose mutatie 2022

Saldo
31-12-2022

Prognose mutatie2023

Saldo
31-12-2023

Prognose mutatie 2024

Saldo
31-12-2024

Achterstallig onderhoud wegen

454

-454

0

0

0

Afkoop onderhoud begraafplaats

4.134

75

4.209

58

4.267

42

4.309

Afvalstoffenheffing

0

0

0

0

Euvelgunnerweg 17

343

-14

329

-14

315

-14

301

Groot onderhoud gebouwen

12.219

179

12.398

112

12.510

-100

12.411

Groot onderhoud Oosterpoort

60

5

65

12

77

9

86

Groot Onderhoud Sportaccommodaties (Sportcentrum Europapark)

395

127

522

57

579

89

668

Groot Onderhoud Welzijn

298

-115

183

28

211

318

529

Juridische procedures

235

235

235

235

Legaat Andrea Elkenbracht

216

216

216

216

Nazorgvoorziening

0

-50

-50

-71

-121

-36

-157

OH bruggen en kunstwerken

40

40

40

40

OH Sportvoorzieningen Ten Boer

268

-34

234

-120

114

12

125

Onderhoud museum

1.668

-197

1.471

51

1.522

-320

1.202

Onderhoud Muziekschool

1.059

178

1.237

165

1.402

346

1.748

Onderhoud parkeergarages

414

159

574

537

1.111

-65

1.046

Onderhoud sportaccomodaties

594

333

927

-2.378

-1.451

-848

-2.298

Onderhoud sportvelden

175

-91

85

-18

67

10

77

Onderhoud Tennisvelden

126

-124

2

8

10

8

18

Onderhoud vensterscholen

2.030

101

2.131

225

2.356

-89

2.267

Pensioenen wethouders

7.895

120

8.015

120

8.135

120

8.255

Reorganisatie

2.028

-250

1.778

-100

1.678

1.678

Reorganisatie casusregie

127

-59

68

-42

26

-26

0

Riolering groot onderhoud

154

154

154

154

Riolering Vervangingsinvesteringen

500

500

500

500

Wachtgeld wethouders

172

40

212

80

292

100

392

Totaal

35.603

-70

35.534

-1.290

34.245

-443

33.802

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12