Financiële positie

Reserves

Naam reserve
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
31-12-2021

Prognose mutatie 2022

Saldo
31-12-2022

Prognose mutatie 2023

Saldo
31-12-2023

Prognose mutatie 2024

Saldo
31-12-2024

Algemene Reserve

42.280

-57

42.223

7.716

49.939

7.867

57.806

Algemene Bestemmingsreserve

5.297

-2.485

2.812

-30

2.782

2.782

Aandelen Essent NV

1.345

1.345

1.345

1.345

Actualisering Bestemmingsplan

12

12

12

12

Afkoopsom onderhoud fietspad

449

449

449

449

Afkoopsommen erfpacht

12.585

12.585

12.585

12.585

Begraafplaatsen

109

109

109

109

Bijdrage MFA de Wijert

1.114

-46

1.068

-46

1.023

-46

977

Bijdrageregeling dorpshuizen

20

20

20

20

Bovenwijkse infrastructuur

1.986

1.986

1.986

1.986

Cofinancieringinvesteringfonds

1.610

-55

1.555

-55

1.500

1.500

Duurzaamheid Scholen

399

399

399

399

Eemskanaalzone

8.659

144

8.803

144

8.947

144

9.091

Egalisatiereserve Instellingen

3.139

351

3.490

-453

3.037

-606

2.431

ESF

1.325

-750

575

-250

325

-250

75

Esserberg

160

-11

149

-11

138

-11

127

Extra Beleid

1.258

1.258

1.258

1.258

Flankerend beleid

1.547

1.547

1.547

1.547

Gebruiksovereenkomst voetbalverenigingen

45

-6

39

-6

33

-6

27

Gresco

12

12

12

12

GrESCo aanpak 24 gebouwen

125

125

125

125

Hergebruik grond

626

626

626

626

Kunst op straat

263

263

263

263

Nieuw Raadhuis Haren

1.600

21

1.621

21

1.642

21

1.663

Nieuwbouw VMBO

715

-238

477

-238

240

-238

2

Onderhoud en vastgoed

37

37

37

37

Onderwijshuisvesting

3.764

2.856

6.620

2.853

9.473

3.569

13.041

Openbaar Gebied

24

24

24

24

Quintusschool

285

285

285

285

Realisering Speelvoorzieningen

89

89

89

89

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

9.400

9.400

Reserve Kapitaallasten (BK)

17.176

931

18.107

97

18.204

97

17.952

Scholenfonds

1.730

135

1.865

135

2.000

135

2.134

SIF

21.866

500

22.366

500

22.866

500

23.366

WarmteStad

60

60

60

60

Zernike College

8.774

-244

8.530

-244

8.286

-244

8.042

Totaal

149.886

1.045

150.931

10.134

161.065

10.931

171.647

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12