Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie

Bijdrage(n) verbonden partijen

Stichting Sociaal Fonds Groningen

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van medewerkers van de gemeente Groningen, hun gezinnen en gepensioneerden.

Beleidsrisico

Geen.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12