Deelprogramma 14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

14.1.3 Overige werken derden

Hier worden lasten en baten van overige werken voor derden begroot. Als centrumgemeente in de regio voert de gemeente Groningen activiteiten uit ten behoeve van andere gemeenten of overheidsbedrijven. Uitgangspunt bij deze activiteiten is dat deze kostendekkend worden uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12