Deelprogramma 6.1 Culturele infrastructuur

6.1.1 Een sterke basis

Het Groninger culturele ecosysteem moet sterk zijn in de basis om van betekenis te kunnen zijn voor onze samenleving. Het geheel van Groninger culturele instellingen en initiatieven moet goed kunnen functioneren. Hiervoor is het belangrijk dat de keten van talentontwikkeling optimaal verbonden is, dat er sterke verbindingen binnen en buiten de sector zijn en dat de instellingen financieel en bedrijfsmatig in orde zijn. 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% subsidieaanvragen afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijn.

100%

100%

100%

Aantal bezoekers SPOT

305.296

260.000*

300.000

Aantal bezoekers Forum

-

1.300.000

1.300.000

Aantal bezoekers Groninger Museum

324.296

205.000

200.000

Museum aan de A

34.725

37.500

37.500

Toegekende aanvragen incidentenbudget (gezamenlijk budget met provincie)

67

-

-

Afgewezen aanvragen incidentenbudget wegens overvraging van budget

-

-

-

*Dit aantal is onjuist in de begroting 2020 opgenomen, hier had 300.000 moeten staan.

*Op dit moment is nog onduidelijk wat de omvang van de impact van de coronacrisis in 2021 is. Ook de mate en snelheid van herstel in de cultuursector is nog onzeker. Dit is van invloed op bovenstaande indicatoren.

Hoe staan we ervoor?

Groningen heeft een sterke basis van diverse culturele instellingen die goed met elkaar samenwerken. In de nieuwe beleidsperiode worden Club Guy&Roni, Grand Theatre (Station Noord) en Noorderzon door het Rijk ondersteund, dit is een erkenning van hun kwaliteit en biedt perspectief voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, omdat coronaschade ertoe leidt dat instellingen onder druk staan en ZZP’ers minder werk hebben. In de nieuwe cultuurnota blijven we daarom aandacht houden voor een sterke basis, met goede bedrijfsvoering en eerlijke beloning. 

Wat willen we bereiken in 2021?

  • De gemeente heeft een sterk cultureel profiel, een (inter)nationale uitstraling en loopt voorop met haar cultuuraanbod;
  • De sector heeft een sterke basis, met gezonde arbeidsrelaties, goede organisatiestructuren en onafhankelijk toezicht, aan de hand van de landelijke codes voor Cultural Governance en Fair Practice;
  • De stad kent een complete culturele keten in meerdere disciplines en biedt ruimte aan vernieuwingen;
  • We versterken de economische impact van cultuur;
  • Culturele instellingen en overheden werken samen om culturele ambities te verwezenlijken in Noord-Nederland, landelijk en internationaal.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We voeren een Fair practice gesprek met de culturele instellingen; 
  • We verminderen de regeldruk bij het verlenen van subsidie;   
  • We gaan verder met de ontwikkeling van huisvesting voor SPOT en VRIJDAG; 
  • We continueren de Cultuurpijlers; 
  • We the North start met nieuw beleid en gezamenlijk opdrachtgeverschap. 
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12