Deelprogramma 6.1 Culturele infrastructuur

6.1.2 Ruim baan voor talent en vernieuwing

De strategie Ruim baan voor talent en vernieuwing zetten we in om onze ambities op het gebied van een Bruisende stad en City of Talent te bereiken. We willen de verbinding tussen talent en vernieuwing sterker maken, omdat we geloven dat jong talent zorgt voor vernieuwing in de sector. Denk hierbij aan nieuwe kunstvormen, samenwerkingen en genres. Er moet ruimte zijn voor experiment en cross-over, waarbij ‘mislukken’ onderdeel mag zijn van het creatieve proces. En we willen ruimte bieden voor het verrijken van de infrastructuur met nieuwe genres. 

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal deelnemers Impulsregeling talent en vernieuwing :

  • Aantal toegekende Stipendia
  • Aantal deelnemers aan regeling ‘Bewezen talent’
  • Aantal deelnemers leerroute cultuur en ondernemen

3
-

-

4
-

18

6
2

20

Aantal instellingen dat talenten begeleid in een talenttraject

-

-

15

Hoe staan we ervoor?

Vele van de culturele instellingen bieden (in samenwerking of zelfstandig) structureel ondersteuning in de artistieke ontwikkeling van jonge makers. Er is meer aandacht voor het coachen op ondernemerschap en de benodigde zakelijke expertise. Op initiatief van de gemeente en in samenwerking met een aantal culturele instellingen en Cultuur & Ondernemen is een traject gestart met 20 jonge talenten om ondernemerschap te versterken. Drie initiatieven van jonge makers zijn financieel ondersteund, drie stipendia zijn toegekend. 

Wat willen we bereiken in 2021?

  • Talentvolle kunstenaars kunnen zich ontwikkelen en presenteren binnen de complete keten van talentontwikkeling in meerdere disciplines in onze stad en in het gehele Noorden;
  • Een gemeente waar voldoende mogelijkheden voor talentontwikkeling aanwezig zijn om de toestroom en doorstroom van talent te stimuleren;
  • Culturele ondernemers dragen bij aan Groningen als City of Talent en versterken de economie en aantrekkingskracht.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We starten een regeling Talent en Vernieuwing waarin we financiële ondersteuning bieden, het cultureel ondernemerschap versterken, huisvesting in een broedplaats faciliteren en opdrachten verstrekken;  
  • We stimuleren de samenwerking in de beeldende kunst ter ondersteuning van de keten voor beeldende talenten; 
  • Wij bouwen samen met Eurosonic Noorderslag en de provincie Groningen de Music Moves Europe Talent Awards verder uit tot een van de meest aansprekende prijzen voor jonge en talentvolle Europese bands.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12