Deelprogramma 8.2 Jongerenhuisvesting

8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Met het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen (HBW1 en 2) hebben we voor de gehele stad de mogelijkheid voor het toevoegen van nieuwe kamerverhuur ingeperkt. Met nieuwbouw voorzien we in de kwalitatieve vraag van jongeren. We gaan dit jaar monitoren welke invloed deze kwaliteitsverbetering heeft op de betaalbaarheid van bestaande kamers. Daarnaast heeft de aanpak van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt hoge prioriteit en zetten we ons in om de uitvoering van het vergunningenstelsel nader uit te werken.

Hoe staan we ervoor?

Het aantal verleende onttrekkingsvergunningen (tegenwoordig omzettingsvergunningen) neemt al jaren af. Wij verwachten in 2021 geen nieuwe omzettingsvergunningen meer te verlenen. Daarnaast zijn we actief bezig met het aanpakken van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt door de inwerkingtreding van de verhuurdersvergunning in 2019. Tot op heden zijn er ruim 5.500 vergunningen verleend. We krijgen meer zicht op het aantal misstanden en de ernst ervan.

Wat willen we bereiken in 2021?

We zetten het ingezette beleid voort. Dat betekent dat we in principe geen kamerverhuur meer toevoegen. Daarnaast monitoren we of de beleidsmogelijkheid om kamers om te zetten naar zelfstandige eenheden niet ten koste gaat van de betaalbaarheid van jongerenhuisvesting. Tevens willen we dat de misstanden op de (kamer)verhuurmarkt worden aangepakt en dat jongeren zich op het gebied van huur(prijs)bescherming beter kunnen laten voorlichten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Faciliteren van nieuwbouw voor jongeren met vooral aandacht voor de huisvesting van internationale studenten;
  • Monitoren woningvormingsvergunning (omzetten van kamers naar appartementen) voor het behoud van betaalbare kamers;
  • Uitvoeren van het vergunningstelsel voor de aanpak van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12