Deelprogramma 8.2 Jongerenhuisvesting

8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting

De groep jongeren in Groningen blijft de aankomende jaren nog groeien. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze groep. Dit doen we door kwalitatieve nieuwbouw en door kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. De forse groei van het aantal internationale studenten stelt ons voor een nieuwe opgave als het gaat om huisvesting. Samen met onderwijsinstellingen, corporaties en de markt zetten we ons hiervoor in.

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal geplaatste fietsenklemmen

313

200

200

Aantal zelfstandige woningen voor jongerenhuisvesting in de planning*

-

1.071

818

*) Bouwvergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld

Hoe staan we ervoor?

Tot 2025 staan er nog circa 1.500 woningen voor jongeren gepland. Daarnaast worden er in 2020 circa 1.000 woningen opgeleverd, bijvoorbeeld aan de Bedumerweg (De Helix) en in de Reitdiepzone (Nido). Voor de middellange termijn is er hoofdzakelijk behoefte aan extra eenheden voor internationale studenten. Voor Nederlandse studenten en jongeren gaan we ervan uit dat we voor de langere termijn voldoende aanbod hebben om in de kwalitatieve vraag te kunnen voorzien.

Wat willen we bereiken in 2021?

In 2021 zetten we ons in op het verbeteren van huisvesting van internationale studenten. We onderzoeken de mogelijkheden om nog circa 1.000 – 1.500 woningen op de Zernike Campus toe te voegen bovenop de eerder genoemde aantallen. Voor het realiseren van deze aantallen maken we afspraken met de onderwijsinstellingen, corporaties en de markt. Daarnaast werken we aan informatievoorziening. De behoefte aan informatie en voorlichting over huur(prijs)bescherming is groot. Jongeren en (internationale) studenten zijn een kwetsbare groep en we zien nog steeds misstanden op de (kamer)verhuurmarkt. Hiervoor wordt ingezet op het professionaliseren van het huurteam en de website www.athomeingroningen.com wordt verbeterd.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We faciliteren ontwikkelaars zoveel mogelijk bij de het spoedig realiseren van projecten die in de planning staan;
  • We werken met de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool aan een gezamenlijke (studenten)prognose om beter inzicht te krijgen in de toekomstige behoefte aan jongeren- en studentenhuisvesting;
  • We richten een Steunpunt Huren op om een professionaliseringsslag op het gebied van huurvoorlichting te maken.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12