Deelprogramma 5.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan voor Talent

5.2.2 Ruim baan voor talent

Topsport en breedtesport horen bij elkaar en versterken elkaar. In Groningen hebben we volop kennis en opleidingen op het gebied van topsport en talentontwikkeling (Topsport Noord, Sport Science & Innovation Groningen, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Alfa-college, Noorderpoort, Topsport Talentschool). Door de jeugdige bevolkingssamenstelling zijn er veel talentvolle sporters. We willen dat zeer talentvolle sporters zich in de gemeente verder kunnen ontwikkelen.

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal ondersteunde RTC’s

7

7

7

Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen

9

7-8

6-7

Hoe staan we ervoor?

Het topsportbeleid van de gemeente Groningen is gericht op talentontwikkeling. Dit wordt vormgegeven door de Uitvoeringsagenda Topsport 2018+. De focus binnen deze agenda ligt op: talentherkenning, talentontwikkeling, talentexpertise en talentprofilering. We hebben de keuze gemaakt om binnen het beschikbare sportbudget het neutrale scenario van de uitvoeringsagenda tot uitvoering te brengen. Aan de Groningse Topsporttafel en in noordelijk verband praten en denken we mee over de invulling van de Topsportagenda Noord Nederland.
De ambitie in het aantal te ondersteunen topsporttalentevenementen is bijgesteld omdat hiervoor minder budget beschikbaar is.

Wat willen we bereiken in 2021?

Onze missie is het creëren van een optimaal topsportklimaat. Een optimaal topsportklimaat is ons gezamenlijke perspectief dat gaat over goede en echte topsport, breedtesport, “beweging in onderwijs”, talentontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling: een “topsportieve”, vitale en gezonde regio.

Wat gaan we hiervoor doen?

Uitvoering geven aan het neutrale scenario van de Uitvoeringsagenda Topsport 18+:

  • Ondersteunen Regionale Trainingscentra (RTC's);
  • Subsidiëring topsporttalentevenementen;
  • Uitreiken jaarlijkse sportprijzen;
  • Bijeenkomsten Topsporttafel;
  • Bijdrage aan kennisdeling door SSIG.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12