Deelprogramma 5.1 Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen

5.1.2 Faciliteren verenigingen: samenwerking en vitaliteit

De gemeente telt samen ruim 335 sportverenigingen die ongeveer 70 verschillende sporten aanbieden. Behalve voor het sporten zelf zijn de sportverenigingen ook van grote sociale betekenis. Voor sportverenigingen zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Om de verenigingen goed te kunnen faciliteren, hebben we regelmatig overleg met de Sportkoepel, belangenbehartiger van de breedtesport.

We stimuleren vitale sportverenigingen om zich open te stellen voor een breed publiek en om samenwerking te zoeken met elkaar, andere sportaanbieders, met de buurt, school of zorginstelling. Met sporten en bewegen leveren we een substantiële bijdrage aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Klanttevredenheid besturen
 verenigingen (en instellingen) over de
 sportaccommodaties en de dienst
-verlening door Sport050

8,6

-

8

Hoe staan we ervoor?

De kracht van verenigingen zit in het zelf-organiserend vermogen. Daarvoor is het belangrijk dat een vereniging vitaal is. Vanaf 2021 is er geen specifiek budget meer voor verenigingsondersteuning. We kijken hoe we binnen andere budgetten verenigingsondersteuning kunnen bieden. Tijdens de coronacrisis is nog meer gebleken hoe groot de behoefte aan verenigingsondersteuning is. Sport050 is hierin het eerste aanspreekpunt. Vanaf 2021 zetten we de verenigingsondersteuning voort door hiervoor een deel van het Rijksbudget voor combinatiefuncties in te zetten.

We werken samen met de maatschappelijke partners, waaronder sportverenigingen, aan de uitvoering van het Gronings Sportakkoord. Een van de uitvoeringsprojecten is de Beweegcoach Uniek Sporten om het beweegaanbod voor mensen met een beperking te vergoten.

Wat willen we bereiken in 2021?

We willen voor iedere Groninger een passende en aantrekkelijke manier om te sporten en te bewegen. De gemeente zorgt voor de infrastructuur. De gemeente kent vele sportaanbieders via verenigingen en commerciële aanbieders. We vinden het dan ook belangrijk om de sportaanbieders in Groningen goed te faciliteren. Sport050 is het platform voor sportend Groningen. Voor de communicatie over het Gronings Sportakkoord gebruiken we ook het platform Sport050.nl.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We continueren verenigingsondersteuning door Huis van de Sport;
  • Herintroduceren de vrijwilligersmakelaar in de sport;
  • Klanttevredenheidsonderzoek onder besturen verenigingen over de accommodaties;
  • Regulier overleg met de Sportkoepel en Adviescommissie voor de Sport;
  • Samen met de partners uitvoering geven aan het Gronings Sportakkoord.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12