Programma 8 Wonen

Deelprogramma 8.3 Wonen en zorg

Het aandeel ouderen neemt de komende jaren fors toe. Zij hebben specifieke woonbehoeften. Verder zien we dat ook de groep bewoners die zorg nodig hebben en de kwetsbare groepen toenemen. In dit deelprogramma geven we aan hoe we in de specifieke woonbehoeftes van deze groepen willen voorzien.

Met de volgende indicator(en) wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effect indicator(en)

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen.

-

9

6

% mensen met een beperking dat tevreden is over de voorzieningen in de eigen wijk

76%

-

>80%

% 65+'ers dat aangeeft dat de woning geschikt is voor het type huishouden

92%

-

>80%

Lasten, baten en saldo

Lasten

266

0,8 %

Baten

31

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12