Financiële positie

Investering- en financieringsstaat

De boekwaarde van de gemeentelijke activa stijgt van 1,851 miljard euro naar 1,875 miljard euro. De financiering van deze boekwaarde geschiedt door middel van de reserves en voorzieningen van de gemeente, door geldleningen die de gemeente in het verleden heeft aangetrokken, door het inzetten van kort geld of door het aantrekken van nieuwe geldleningen.

De omvang van de reserves daalt met 18 miljoen euro van 173 naar 155 miljoen euro. De omvang van de voorzieningen daalt met 3 miljoen euro van 39 miljoen euro naar 36 miljoen euro. Per saldo komen de eigen financieringsmiddelen eind 2021 naar verwachting uit op 191 miljoen euro. Het overgrote deel van de 1,851 miljard euro aan boekwaarde, wordt daarom gefinancierd met langlopende leningen. Het totaal aan aangetrokken lange geldleningen bedraagt begin 2021 naar verwachting 1,590 miljard euro. We verwachten 46 miljoen aan te trekken in 2021. Het bedrag van de opgenomen lange geldleningen eind 2021 komt daarmee uit op 1,636 miljard euro.
Het verschil tussen de geraamde boekwaarde van 1,875 miljard euro en de opgenomen lange geldleningen (1.636 miljoen euro) en reserves en voorzieningen (191 miljoen euro) bedraagt 48 miljoen euro. Dit bedrag financieren wij door het inzetten van kort geld of door alsnog nieuwe geldleningen aan te trekken.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12