Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Relevante ontwikkelingen

Afvalbeleid

Voor een verantwoord gebruik van grondstoffen streven we in Nederland naar een afvalloze samenleving. In de
komende periode willen we daarom het percentage hergebruik van ons afval verhogen. De wijze waarop
die ambitie wordt gerealiseerd, wordt verwoord in het geharmoniseerde afval / grondstoffenplan. In 2021
wordt ingezet op een mix van maatregelen waaronder de uitbreiding van het aantal papier-, glas- en textielbakken zodat onze inwoners hun afval beter kunnen scheiden. Daarnaast gaan we door met onze aanpak om bijplaatsingen en dumpingen te voorkomen en blijven we investeren in communicatie en educatie voor

scholieren om zwerfvuil te voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12