Programma 5 Sport en bewegen

Doelstelling en relevante beleidnota's

Groningen wil een gemeente zijn waar iedereen een leven lang kan sporten en bewegen.

Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:

Visie Sport en Bewegen (in ontwikkeling)

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen, 2021+ (in ontwikkeling)

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020, april 2016

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12