Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Deelprogramma 9.2 Afvalinzameling en -verwerking

In dit deelprogramma gaat het over alle activiteiten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval. We streven hierbij naar vermindering van de hoeveelheid afval per inwoner en zoveel mogelijk hergebruik van in het afval aanwezige grondstoffen (circulariteit).

Met de volgende indicator(en) wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effect indicator(en)

Behaald
2019

Beoogd
2020

Beoogd
2021

% afval gescheiden ten behoeve van hergebruik

59%*

-*

60%

*In 2019 was het percentage hergebruik 59%. De formulering van deze prestatie-indicator is in 2020 aangescherpt en daarom ontbreekt de waarde in de kolom 2020.

Lasten, baten en saldo

Lasten

27.407

25,3 %

Baten

33.816

44,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 09:56:27 met de export van 11/16/2020 09:41:12